Tietosuojakäytäntö

Tämä henkilötietojen tietosuojakäytäntö (jäljempänä 'tietosuojakäytäntö') koskee kaikkia tietoja, jotka sivuston "fi.designluxpro.com", joka sijaitsee verkkotunnuksessa fi.designluxpro.com, voi saada käyttäjästä sivuston käytön aikana.

1. SÄÄNTÖJEN MÄÄRITELMÄ

1.1. Tässä tietosuojakäytännössä käytetään seuraavia termejä:

1.1.1. "Sivuston" fi.designluxpro.com "(jäljempänä" Sivuston hallinto ") hallinnointi - sivuston suunnittelun valtuutetut työntekijät, jotka toimivat" fi.designluxpro.comin "puolesta ja jotka järjestävät ja (tai) suorittavat henkilötietojen käsittelyä, sekä määrittävät myös henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset. käsiteltävien henkilötietojen koostumus, henkilötietojen avulla suoritetut toimet (toimet).

1.1.2. ”Henkilötiedot” - kaikki tiedot, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti yksilön määrittelemään tai määrittelemään (henkilötietojen kohde).

1.1.3. "Henkilötietojen käsittely" - kaikki toimet (toiminta) tai toimien (toimintojen) joukko, jotka suoritetaan automatisointityökalujen avulla tai joilla ei ole tällaisia ​​työkaluja henkilötietojen avulla, mukaan lukien kerääminen, tallentaminen, järjestelmällisyys, kerääminen, tallentaminen, parantaminen (päivitys, muutos), henkilötietojen poisto, käyttö, siirto (jakelu, tarjoaminen, käyttö), henkilökohtaistaminen, estäminen, poistaminen ja hävittäminen.

1.1.4. ”Henkilötietojen luottamuksellisuus” on vaatimus, jonka mukaan Operaattori tai joku muu henkilö, joka on saanut henkilötietoja, estää niiden levittämisen ilman henkilötietojen aiheen suostumusta tai muiden oikeudellisten perusteiden saatavuutta.

1.1.5. ”Sivuston“ fi.designluxpro.com ”(jäljempänä” Käyttäjä ”) käyttäjä on henkilö, jolla on pääsy Sivustoon Internetin kautta ja joka käyttää sivuston fi.designluxpro.com.

1.1.6. "Evästeet" on web-palvelimen lähettämä ja käyttäjän tietokoneeseen tallennettu pieni tieto, jonka web-asiakas tai web-selain lähettää Web-palvelimelle joka kerta HTTP-pyynnössä (HTTPS), kun se yrittää avata vastaavan sivuston sivun.

1.1.7. "IP-osoite" - IP-osoitteeseen rakennetun tietokoneverkon solmun yksilöllinen verkko-osoite.

2. YLEISET SÄÄNNÖKSET

2.1. Käyttäjän käyttämä sivusto fi.designluxpro.com tarkoittaa tämän tietosuojakäytännön hyväksymistä ja käyttäjän henkilötietojen käsittelyn ehtoja.

2.2. Jos tietosuojakäytännön ehtoja ei ole, käyttäjän on lopetettava fi.designluxpro.com-sivuston käyttö.

2.3. Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain fi.designluxpro.comia. Sivuston hallinto ei hallitse eikä vastaa kolmannen osapuolen sivustoista, joihin käyttäjä voi seurata fi.designluxpro.com -sivustossa olevia linkkejä.

2.4. Sivuston ylläpito ei tarkista sivuston suunnittelijan käyttäjän suunnittelemien henkilötietojen oikeellisuutta.

3. YKSITYISKOHTAISUUSPOLITIIKAN SISÄLTÖ

3.1. Tässä tietosuojakäytännössä vahvistetaan sivuston suunnitteluviraston hallintoa koskevat velvollisuudet, jotka koskevat henkilötietojen paljastamista ja yksityisyyden suojaa, joita käyttäjä antaa Sivuston hallinnon pyynnöstä, kun hän lähettää minkä tahansa lomakkeen.

3.2. Tämän tietosuojakäytännön mukaisesti käsiteltäväksi sallitut henkilötiedot antavat käyttäjä täyttämällä hakemuslomakkeet fi.designluxpro.com-sivustossa ja sisältävät seuraavat tiedot:

3.2.1.Käyttäjän sukunimi, nimi, isäntä;

3.2.2. käyttäjän puhelinnumero;

3.2.3. Käyttäjän sähköpostiosoite (sähköposti);

3.2.4. Käyttäjän verkkosivuston osoite;

3.2.5. Käyttäjän tekstiviesti.

3.3. Sivuston fi.designluxpro.com suojaa tietoja, jotka lähetetään automaattisesti mainosyksiköiden katsomisprosessissa ja kun vierailet sivuilla, joissa on asennettu tilastojärjestelmän komentosarja (”pixel”):

  • IP-osoite;
  • tiedot evästeistä;
  • tietoja selaimesta (tai toisesta ohjelmasta, joka tarjoaa pääsyn näytön mainoksiin);
  • pääsyaika;
  • sen sivun osoite, jossa mainosyksikkö sijaitsee;
  • viittaus (edellisen sivun osoite).

3.3.1. Evästeiden sammuttaminen saattaa tehdä mahdottomaksi käyttää sellaisia ​​fi.designluxpro.com-sivuston osia, jotka edellyttävät hakemuksen täyttämistä.

3.3.2. Verkkosivujen fi.designluxpro.com kerää tilastoja kävijöiden IP-osoitteista. Näitä tietoja käytetään teknisten ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

3.4. Mikä tahansa muu henkilökohtainen tieto, jota ei ole mainittu edellä (sovellusten, käytettyjen selaimien ja käyttöjärjestelmien historia jne.), On luotettavasti varastoida ja leviämisen estämiseksi, lukuun ottamatta kappaleissa mainittuja tapauksia. 5.2. ja 5.3. tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

4. HENKILÖKOHTAISEN TIETOJEN KOKOUKSEN TARKOITUS

4.1. Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot Sivuston fi.designluxpro.com hallinnointi voi olla tarpeen, jotta:

4.1.1. Käyttäjätunnus, joka on lähettänyt hakemuksen sivustolla fi.designluxpro.com.

4.1.2. Palautteen luominen käyttäjän kanssa, mukaan lukien ilmoitusten lähettäminen, fi.designluxpro.com -sivuston käyttöä koskevat tiedustelut palvelujen tarjoamiseksi, pyyntöjen ja käyttäjien pyyntöjen käsittely.

4.1.3. Käyttäjän sijainnin määrittäminen sen hinnan laskemiseksi, johon käyttäjä oli kiinnostunut.

4.1.4. Käyttäjän antamien henkilötietojen tarkkuuden ja täydellisyyden vahvistaminen.

4.1.5. fi.designluxpro.comin käyttäjän ilmoitukset sovelluksen tilasta.

4.1.6. Myynninedistämistoimien toteuttaminen käyttäjän suostumuksella.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT MENETELMÄT JA EHDOT

5.1. Käyttäjän henkilötietojen käsittely tapahtuu ilman määräaikaa, laillisesti, myös henkilötietojen tietojärjestelmissä käyttäen automaatiotyökaluja tai ilman tällaisia ​​työkaluja.

5.2. Käyttäjä suostuu siihen, että Sivuston hallinnolla on oikeus siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille, erityisesti kuriiripalveluille, postipalveluja tarjoaville organisaatioille, tietoliikenneoperaattoreille, yksinomaan fi.designluxpro.com-sivustolla julkaistun Käyttäjän hakemuksen täyttämiseksi.

5.3. Käyttäjän henkilötiedot voidaan siirtää Venäjän federaation valtuutetuille viranomaisille ainoastaan ​​Venäjän federaation lainsäädännössä vahvistetuilla perusteilla ja tavalla.

5.4. Henkilötietojen häviämisen tai paljastamisen tapauksessa Sivuston hallinto ilmoittaa käyttäjälle henkilötietojen menetyksestä tai luovuttamisesta.

5.5. Sivuston hallinto toteuttaa tarvittavat organisatoriset ja tekniset toimenpiteet käyttäjän henkilötietojen suojaamiseksi laittomalta tai tahattomalta käytöltä, tuhoutumiselta, muuttamiselta, estämiseltä, kopioinnilta, levitykseltä sekä muista kolmansien osapuolten laittomista toimista.

5.6. Sivuston hallinto yhdessä käyttäjän kanssa toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet estääkseen käyttäjän henkilötietojen menetyksestä tai paljastumisesta aiheutuvat tappiot tai muut negatiiviset seuraukset.

6. OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET

6.1. Käyttäjän on:

6.1.1. Anna henkilökohtaisia ​​tietoja, joita tarvitaan hakemuksen käsittelyyn fi.designluxpro.com -sivustolla.

6.1.2. Päivitä, täydennä henkilötietoja koskevia tietoja, jos tietoja muutetaan.

6.2. Sivuston hallinto on velvollinen:

6.2.1. Käytä vain tämän tietosuojakäytännön 4 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin saatuja tietoja.

6.2.2.Luottamuksellisten tietojen säilyttämiseksi salassa, ei luovuta ilman käyttäjän etukäteen antamaa kirjallista lupaa, eikä myydä, vaihtaa, julkaista tai paljastaa millään muulla tavalla käyttäjän siirtämiä henkilötietoja lukuun ottamatta p. 5.2. ja 5.3. tämä tietosuojakäytäntö.

6.2.3. Suojaa käyttäjän henkilötietojen luottamuksellisuus menettelyn mukaisesti, jota tavallisesti käytetään tämäntyyppisten tietojen suojaamiseen olemassa olevissa liiketoimissa.

6.2.4. Suorita asianomaisen käyttäjän henkilötietojen estäminen käyttäjän pyynnöstä tai pyynnöstä tai hänen lailliselta edustajaltaan tai valtuutetulta laitokseltaan henkilötietojen oikeuksien suojaamiseksi tarkastusjakson aikana, jos kyseessä on epäluotettavia henkilötietoja tai laittomia toimia.

7. OSAPUOLTEN VASTUU

7.1. Sivuston hallinto, joka ei ole täyttänyt velvoitteitaan, on vastuussa tappioista, jotka Käyttäjälle aiheutuu henkilötietojen laittomasta käytöstä Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti, jollei kappaleissa toisin määrätä. 5.2, 5.3. ja 7.2. tämä tietosuojakäytäntö.

7.2. Jos luottamukselliset tiedot häviävät tai paljastuvat, Sivuston hallinto ei ole vastuussa, jos tämä luottamuksellinen tieto:

7.2.1. Tullut julkiseksi ennen sen häviämistä tai julkistamista.

7.2.2. Se vastaanotettiin kolmannelta osapuolelta, ennen kuin se oli vastaanotettu Sivuston hallinto.

7.2.3. Se julkaistiin käyttäjän suostumuksella.

8. Riitojen ratkaiseminen

8.1. Ennen oikeudenkäynnin tekemistä riita-asioissa, jotka johtuvat sivuston suunnittelijan ja sivuston hallinnon välisestä suhteesta, on pakko esittää vaatimus (kirjallinen ehdotus riidan vapaaehtoiseksi ratkaisemiseksi).

8.2. Vaatimuksen vastaanottaja ilmoittaa 30 kalenteripäivän kuluessa vaatimuksen vastaanottamispäivästä kirjallisesti saatavan käsittelyn tuloksista kirjallisesti.

8.3. Jos sopimusta ei saavuteta, riita siirretään oikeusviranomaiselle Venäjän federaation voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

8.4. Venäjän federaation voimassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan tähän tietosuojakäytäntöön sekä käyttäjän ja sivuston hallinnon väliseen suhteeseen.

9. LISÄTIEDOT

9.1. Sivuston hallinnolla on oikeus tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön ilman käyttäjän suostumusta.

9.2. Uusi tietosuojakäytäntö tulee voimaan siitä hetkestä lähtien, kun se on lähetetty verkkosivustolle, ellei tietosuojakäytännön uudessa versiossa toisin säädetä.

9.3. Kaikki tietosuojakäytäntöä koskevat ehdotukset tai kysymykset on lähetettävä sähköpostitse: chinateampro2015@gmail.com

sohvat

huonekalut

tuolit